Jätteenkuljetus

Asuntokiinteistöjen tulee jätelain mukaan liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Valittavana on erilaisia keräysjärjestelmiä. Bio- ja energiajätteelle voidaan valita erilliset jäteastiat, niille voidaan käyttää yhteisiä jäteastioita naapureiden kanssa tai biojäte voidaan kompostoida ja käyttää vain energiajätteelle tarkoitettua jäteastiaa.

Biojätteen keräykseen liitytään Ekoroskin verkkosivustossa täyttämällä tiedot lomakkeelle ”Liittyminen jätehuoltoon”.

Voit myös soittaa Ekoroskin asiakaspalveluun. Ekorosk vastaa biojäteastiasta, jonka Ekorosk omistaa, mutta jota kotitalous voi käyttää ilman erillistä maksua. Ekorosk toimittaa biojäteastian. Ekorosk järjestää biojäteastian tyhjentämisen.

Energiajätteen keräykseen liitytään valitsemalla jätteenkuljetusyritys ja tekemällä sopimus jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Voit valita energiajätteelle joko oman keräysastian tai jätteenkuljetusyrityksen keräysastian, jonka kuljetusyritys toimittaa. Vaikka Ekorosk vastaa jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastian tyhjennysmaksujen laskuttamisesta, Ekorosk ei voi vaikuttaa jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastian tyhjennysmaksuun.

Omakoti- ja paritalojen biojäteastia on tietyn kokoinen, jotta se sopii alueen jätteenkuljetusautoon niin, että astia on mahdollista tyhjentää. Biojäteastian koko ei siis riipu syntyvän biojätteen määrästä. Tästä syystä omakoti- ja paritaloilla on myös kiinteä biojätteen käsittelyn vähimmäismaksu.

Biojäteastian koko on tavallisesti 140 litraa. Yli 15 henkilön kotitalouksissa biojäteastian koon tulee olla 240 litraa. Biojäteastia tyhjennetään joka toinen viikko.

Energiajäteastian koon valinta riippuu kotitalouden jätteidenkäsittelytavoista. Jos energiajäteastia täyttyy ennen neljän viikon välein tapahtuvaa tyhjennystä, voit viedä enemmän jätettä ekopisteeseen (kuten kartonkia, mikä lisää materiaalin kierrätystä), tai pyytää jätteenkuljetusyritykseltä hieman suuremman energiajäteastian.

Energiajäteastia tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Silloin 1–4 henkilön kotitalouksissa voidaan käyttää 140 litran energiajäteastiaa, 5–6 henkilön kotitalouksissa 240 litran astiaa ja 7–9 henkilön talouksissa 360 litran astiaa. 10–17 henkilön suurtalouksissa tulee olla 660 litran kokoinen energiajäteastia tyhjennysvälin ollessa neljä viikkoa.

Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. Jotta energiajäte voidaan tyhjentää kahdeksan viikon välein, jätelautakunta edellyttää, että taloudessa on riittävän suuri energiajäteastia. Jäteastian koon tulee olla 1–2 henkilön taloudessa vähintään 140 litraa, 3–4 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 5-6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen.

Katso jätteenkuljetusyritykset valitsemalla kuntasi luettelosta.