Jätteenkuljetus

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Jätehuoltoon liitytään valitsemalla jätekuljetusyritys ja tekemällä sopimus jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Voit käyttää joko omaa energiajäteastiaa tai jätteenkuljetusyrityksen jäteastiaa. Ekorosk kustantaa biojäteastian, jonka Ekorosk omistaa, mutta jota kotitalous voi käyttää maksutta. Jätteenkuljetusyritys toimittaa jäteastioita.

Omakoti- ja paritalojen biojäteastia on tietyn kokoinen, jotta se sopii alueen jätteenkuljetusautoon niin, että astia on mahdollista tyhjentää. Biojäteastian koko ei siis riipu syntyvän biojätteen määrästä. Tästä syystä omakoti- ja paritaloilla on myös kiinteä biojätteen käsittelyn vähimmäismaksu.

Biojäteastian koko on tavallisesti 140 litraa. Yli 15 henkilön kotitalouksissa biojäteastian koon tulee olla 240 litraa. Biojäteastia tyhjennetään joka toinen viikko.

Energiajäteastian koon valinta riippuu kotitalouden jätteidenkäsittelytavoista. Jos energiajäteastia täyttyy ennen neljän viikon välein tapahtuvaa tyhjennystä, voit viedä enemmän jätettä ekopisteeseen (kuten kartonkia, mikä lisää materiaalin kierrätystä), tai pyytää jätteenkuljetusyritykseltä hieman suuremman energiajäteastian.

Energiajäteastia tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Silloin 1–4 henkilön kotitalouksissa voidaan käyttää 140 litran energiajäteastiaa, 5–6 henkilön kotitalouksissa 240 litran astiaa ja 7–9 henkilön talouksissa 360 litran astiaa. 10–17 henkilön suurtalouksissa tulee olla 660 litran kokoinen energiajäteastia tyhjennysvälin ollessa neljä viikkoa.

Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. Jotta energiajäte voidaan tyhjentää kahdeksan viikon välein, jätelautakunta edellyttää, että taloudessa on riittävän suuri energiajäteastia. Jäteastian koon tulee olla 1–2 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 3–6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen.

Katso jätteenkuljetusyritykset valitsemalla kuntasi luettelosta.