Maksut

Ekoroskin lasku sisältää kolme maksua: kiinteän maksun, käsittelymaksun ja tyhjennysmaksun.

  • Kiinteä maksu perustuu kotitalouden asukkaiden määrään. Kerros- ja rivitaloissa, joissa on vähintään viisi asuntoa, lasketaan asuntojen määrä.
  • Käsittelymaksu perustuu kiinteistöstä noudattaviin jätteisiin.
  • Biojätteen tyhjennysmaksu on Ekoroskin biojäteastian tyhjennyksestä ja biojätteen kuljettamisesta veloittama maksu. Energiajätteen tyhjennysmaksu on jätteenkuljetusyrityksen tyhjennyksestä ja kuljettamisesta veloittama maksu.

HUOM.! Ekorosk ei voi vaikuttaa jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastian tyhjennysmaksuun. Kotitalous valitsee itse haluamansa jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastian tyhjentämiseen. Jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot ovat kohdassa Jätteenkuljetus.

Hyötykäyttöasemat

Yksityiset kotitaloudet voivat viedä varastojätettä maksutta hyötykäyttöasemille.

Jos kotitalous käyttää jätteiden kuljettamiseen kuljetusyritystä, veloitetaan jätetyypin mukainen käsittelymaksu. Käsittelymaksu laskutetaan jätteet toimittavalta yritykseltä, ja kuljetusyritys laskuttaa kotitaloutta.

Suuret jätekuormat

Ekorosk veloittaa käsittelymaksun kaikista yksityisten kotitalouksien jätteistä, jotka yritys toimittaa.

Suuret, esimerkiksi täytemaata tai rakennusjätettä sisältävät jätekuormat voidaan viedä Pirilön jätekeskukseen Pietarsaaressa ja Storkohmon jäteasemalle Kokkolassa.

Jätteiden toimittamista näihin paikkoihin koskevat seuraavat ohjeet:

1. Lajittele jätteet niin, että kuorma voidaan purkaa jätetyypeittäin. Lajitteluohjeet ovat Ekoroskin verkkosivustossa kohdassa Lajittelu > Hyötykäyttöasemalla. Yksityishenkilön Ekoroskille itse toimittama jäte otetaan vastaan maksutta.

2. Jos käytät jätteiden kuljettamiseen kuljetusyritystä, tilaa yritykseltä väliseinällinen vaihtolava, jotta jätetyypit on helppo erotella. Lajitellusta jätteestä veloitetaan käsittelymaksu jätetyypin mukaan. Lajittelemattoman jätteen toimittaminen on huomattavasti kalliimpaa, sillä Ekorosk lajittelee silloin jätteet jälkikäteen.

Ekorosk veloittaa käsittelymaksun kaikista yksityisten kotitalouksien jätteistä, jotka yritys toimittaa. Käsittelymaksu laskutetaan jätteet toimittavalta yritykseltä, ja kuljetusyritys laskuttaa kotitaloutta.

3. Kuljetusyrityksillä on Ekoroskin kuljetusasiakirja. Täytä lomake huolellisesti ja allekirjoita se jätteiden noudon yhteydessä.