Keräyspisteet vapaa-ajan asunnoille

Ekorosk ylläpitää 166 keräyspisteen verkostoa vapaa-ajan asunnoille kesäkuukausina toukokuusta syyskuuhun. Näistä keräyspisteestä 13 sijaitsee saaristossa ja niitä ylläpidetään yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ‑ympäristöjärjestön kanssa. Keräyspisteet on tarkoitettu keittiössä, WC:ssä ja työhuoneessa päivittäin syntyvälle jätteelle. Jätteet lajitellaan erikseen bio- ja energiajätteeseen samoin kuin asuinkiinteistöissä. Vapaa-ajan asuntojen käyttöön tarkoitetut jäteastiat löytyvät kohdasta Vapaa-ajan asuntojen keräyspisteet. Kiitos kun lajittelet!

Pakkaa biojäte mieluiten paperipussiin, sillä se sopii parhaiten biojätteen käsittelyyn. Jätehuoltomääräysten mukaan Ekorosk voi hyväksyä myös biohajoavat pussit, jotka ovat standardin EN13432 mukaisia. Pussin koko voi olla enintään 30 litraa. Muovipusseja ei saa laittaa biojätteeseen.

Energiajätteelle ei tarvita erityistä pussia.

Vapaa-ajan asuntojen keräyspisteissä Ekorosk ottaa vastaan ainoastaan päivittäin syntyvää lajiteltua bio- ja energiajätettä erillisiin keräysastioihin. Kaikki muu vapaa-ajan asuntojen jäte tulee viedä ekopisteisiin tai hyötykäyttöasemalle jätetyypin mukaan. Lisätietoa lajittelusta on kohdassa Lajittelu vapaa-ajan asunnoissa.