Lietteen käsittely

Jos kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkostoon, liete kulkee verkostossa suoraan kunnan vedenpuhdistuslaitokselle, ja kiinteistö kuuluu kunnalliseen lietteenkäsittelyjärjestelmään.

Jos kiinteistössä on sako- tai umpikaivo, se tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Asuntokiinteistön haltija valitsee itse lietteenkuljettajan ja tekee sopimuksen sako- tai umpikaivon tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot lietteenkuljetusyritykseltä.