Liittyminen lietteenkäsittelyyn

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen lietteenkäsittelyjärjestelmään. Asuntokiinteistöjen lietteenkäsittely kuuluu kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaan.

Jos kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkostoon, liete kulkee verkostossa suoraan kunnan vedenpuhdistuslaitokselle, ja kiinteistö kuuluu kunnalliseen lietteenkäsittelyjärjestelmään, tämä ei koske Kokkolaa. Kokkolassa kiinteistön on hoidettava sakokaivon tyhjennys.

Jos kiinteistössä on sako- tai umpikaivo, se tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Asuntokiinteistön haltija valitsee itse lietteenkuljettajan ja tekee sopimuksen sako- tai umpikaivon tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot lietteenkuljetusyritykseltä.

Lue lisää jätteiden käsittelyä koskevista määräyksistä Ekoroskin alueella Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.