Keräysjärjestelmän valinta

Bio- ja energiajätteen erilliskeräys

Kaikki Ekoroskin alueella sijaitsevat kotitaloudet lajittelevat bio- ja energiajätteen erillisiin jäteastioihin asuntokiinteistössä. Toinen vaihtoehto on käyttää yhteisiä jäteastioita viereisten asuntokiinteistöjen kanssa.

Pakkausten ja keräyspaperin erilliskeräys

Asuntokiinteistöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee myös kerätä kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin jäteastioihin.

Taajama-alueella asunto-osakeyhtiön tulee järjestää myös keräyspaperin keräys jätelain kohtien 49 § ja 50 § mukaisesti.

Tyhjennysväli

Biojäteastia tulee kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan tyhjentää korkeintaan 2 viikon välein. Energiajäteastia tulee tyhjentää 4 viikon välein. Pakkausjäteastiat kartongille, muoville, metallille ja lasille tulee tyhjentää 8 viikon välein. Kaikki jäteastiat voidaan kuitenkin tyhjentää tarvittaessa useammin haju- tai roskaamisongelmien välttämiseksi.

Lue lisää bio- ja energiajäteastioista ja niiden tyhjennyksestä kohdasta Bio- ja energiajäteastiat.

Yhteiset jäteastiat naapurikiinteistöjen kanssa

Asunto-osakeyhtiö voi myös halutessaan ottaa käyttöön yhteiset jäteastiat bio- ja energiajätteelle yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa. Asunto-osakeyhtiöt jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Yhteisen jäteastian käytöstä tulee aina tehdä ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Lue tästä lisää kohdasta Yhteiset jäteastiat viereisten asuntokiinteistöjen kanssa.