Keräysjärjestelmän valinta

Keräyspisteet vapaa-ajan asunnoille

Ekoroskilla on vapaa-ajan asunnoille tarkoitettu 166 keräyspisteen verkosto, joka on käytettävissä kesäkuukausina toukokuusta syyskuuhun. Keräyspisteet on tarkoitettu keittiöjätteelle, ja bio- ja energiajäte lajitellaan erikseen, kuten asuntokiinteistöissä.

Omat säännöllisesti tyhjennettävät jäteastiat

Toisena vaihtoehtona on käyttää omakotitalojen järjestelmää, jossa on omat jäteastiat, jotka tyhjennetään säännöllisesti toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Valittavana on erilaisia keräysjärjestelmiä: erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle, yhteiset jäteastiat bio- ja energiajätteelle naapureiden kanssa tai biojätteen kompostointi ja energiajäteastia.

Voit hakea vakituisen asunnon jäteastioiden tyhjennyksen keskeytystä, jos asut kesäasunnolla vakituisesti kesäaikaan vähintään kolmen kuukauden ajan ja olet järjestänyt bio- ja energiajätteen käsittelyn vapaa-ajan asunnolla. Tyhjennyksen keskeyttämistä haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa lomake Anomus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi määräajaksi.