Vaarallinen jäte

Vaarallinen jäte

Mitä vaaralliseen jätteeseen laitetaan?

Vaarallista jätettä ovat esimerkiksi kemikaalit, jäteöljy ja muu öljyinen jäte, akut, paristot, liuottimet, liimat, lakat, maalit, kyllästeet, loisteputket ja matalaenergialamput, torjunta-aineet, kyllästetty puujäte, puhdistusaineet, hapot, aerosolipurkit, jotka eivät ole tyhjiä, kynsilakat, tina, elohopea sekä kylmälaitteet ja pakastimet. Vaarallista jätettä on jäte, joka on haitallista terveydelle ja ympäristölle. Vaarallisessa jätteessä voi olla varoitusmerkki, mutta sitä ei välttämättä aina ole. 

Mitä vaarallisen jätteeseen ei saa laittaa?

Lääkkeet ovat erityistä vaarallista jätettä. Vanhentuneet lääkkeet tulee viedä apteekkiin. Apteekki ottaa niitä vastaan yhteistyössä Ekoroskin kanssa. 

HUOM.! Jos sinulla on asbestijätettä, ota yhteyttä Ekoroskiin. Yksityishenkilöt eivät saa käsitellä asbestia.

Miksi vaarallinen jäte lajitellaan?

Vaarallista jätettä on jäte, joka on haitallista terveydelle ja ympäristölle. Väärin käsiteltynä vaarallinen jäte voi aiheuttaa vaaran asiakkaille ja Ekoroskin työntekijöille. Se voi aiheuttaa tulipaloja ja vahingoittaa ympäristöä.

Toimi näin

Vaarallinen jäte viedään hyötykäyttöasemalle alkuperäisessä pakkauksessa. 

Kerro aseman työntekijälle, millainen vaarallinen jäte on kyseessä ja kysy, minne voit jättää sen. Jos vaarallinen aine päätyy väärään astiaan, eri aineet voivat reagoida keskenään ja muodostaa tulipaloriskin. Se vaikuttaa myös kaikkien asiakkaiden ja Ekoroskin työntekijöiden turvallisuuteen. 

Vinkki!

Jos siirrät vaarallisen jätteen toiseen pakkaukseen, esimerkiksi tyhjennät nesteen pienempään pakkaukseen, kirjoita pakkaukseen selkeästi, mitä se sisältää. Silloin aseman työntekijä tietää, mihin astiaan vaarallinen jäte kuuluu. 

Missä vaarallista jätettä otetaan vastaan?

Vaarallista jätettä otetaan vastaan hyötykäyttöasemilla. Apteekit ottavat vastaan lääkkeitä yhteistyössä Ekoroskin kanssa.

Jätesanasto

Mitä? Minne? Miten?

Syötä hakusana tai etsi listasta aakkosten mukaan