Jäteastioiden sijaintipaikan valinta

Bio- ja energiajätteen keräyspaikan tulee olla sellainen, että jätteenkuljetusauto pääsee jäteastioiden läheisyyteen. Jätteenkuljetusauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin päähän jäteastiasta.

Sijoita jäteastiat vierekkäin, jotta jätteenkuljetusauton kuljettajan on helppo tyhjentää ne.

Jos jäteastiat on aidattu tai ne sijaitsevat katoksessa tai jätehuoneessa, kuljettajan tulee päästä niiden luo ulkoa. Lisäksi jätehuoneen tai -katoksen ovi tulee voida kiinnittää helposti auki, jotta kuljettaja voi vetää jäteastiat ulos ilman vammojen riskiä.

Jos rakennat jäteastioille aitauksen tai katoksen, muista, että jätteidenkuljetus kehittyy jatkuvasti. Se tarkoittaa, että vaatimukset, tavoitteet ja keräysjärjestelmät voivat muuttua tulevaisuudessa.

Lisätietoa jäteastioista ja niiden sijoittamisesta on kunnan jätteenkäsittelymääräyksissä, joihin voi tutustua Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustossa.

Jäteastioiden ohjeelliset mitat:

Tilavuusleveyskorkeussyvyys
140 l5011060
240 l6011075
360 l6511090
660 l13013580

Jäteastiat:

 • Jäteastioissa tulee olla kansi ja pyörät sekä kahva, jotta ne voidaan siirtää ja tyhjentää koneellisesti.
 • Sijoita jäteastiat vierekkäin, jotta jätteenkuljetusauton kuljettajan on helppo tyhjentää ne.
 • Pidä jäteastiat hyvässä kunnossa.
 • Jäteastiat voivat olla myös kannellisia jätesäiliöitä, jotka sijoitetaan maan päälle tai alle ja tyhjennetään koneellisesti.
 • Jätteenkuljetusauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin päähän jäteastiasta.

Jätekatos:

 • Jos jäteastiat on aidattu tai ne sijaitsevat katoksessa tai jätehuoneessa, kuljettajan tulee päästä niiden luo ulkoa.
 • Jätehuoneen tai -katoksen ovi tulee voida kiinnittää helposti auki, jotta kuljettaja voi vetää jäteastiat ulos ilman vammojen riskiä.
 • Jätekatoksen sijoittamisessa tulee huomioida rakennustarkastusyksikön ja pelastuslaitoksen neuvot ja ohjeet. 

Huolehdi myös seuraavista:

 • Jätteenkuljetusauton tulee päästä esteettömästi jäteastioiden luokse myös talviaikaan, joten kolaa lumi pois ja hiekoita jäteastioiden ympäristö. Sama koskee lietekaivoa.
 • Harvenna pensaat ja puut kesäaikaan, jotta ne eivät vahingoita jätteenkuljetusautoa, esimerkiksi sivupeilejä, tai peitä jäteastioita.
 • Pidä kotieläimet kiinni, jotta ne eivät häiritse jäteastioiden tyhjennystä.