Lietteenkuljetus

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen lietteenkäsittelyjärjestelmään. Asuntokiinteistöjen lietteenkäsittely kuuluu kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaan.

Jos kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkostoon, liete kulkee verkostossa suoraan kunnan vedenpuhdistuslaitokselle, ja kiinteistö kuuluu kunnalliseen lietteenkäsittelyjärjestelmään.

Jos kiinteistössä on sako- tai umpikaivo, se tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Asuntokiinteistön haltija valitsee itse lietteenkuljettajan ja tekee sopimuksen sako- tai umpikaivon tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot lietteenkuljetusyritykseltä.

Katso lietteenkuljetusyritykset valitsemalla kuntasi luettelosta.