Vapaa-ajan asunnot

Liittyminen jätehuoltoon

Kaikkien Ekoroskin alueella sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätemääräysten mukaisesti. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa: voit valita joko vapaa-ajan asuntojen alueellisen keräyspisteen käytön tai noudattaa omakotitalojen järjestelmää, jossa vapaa-ajan asunnolla on omat säännöllisesti tyhjennettävät jäteastiat bio- ja energiajätteelle.

Lajittelu

Vapaa-ajan asuntojen asukkaat lajittelevat bio- ja energiajätteen erikseen. Lue lisää lajittelusta kohdasta Lajittelu vapaa-ajan asunnoilla. Paristot, lasi, metalli ja paperi voidaan viedä ekopisteeseen. Joissakin ekopisteissä on myös jäteastiat kartonki- ja muovipakkauksille. Muut jätteet toimitetaan hyötykäyttöasemalle.

Liittyminen lietteenkäsittelyyn

Jos vapaa-ajan asunnolla muodostuu jätelietettä, vapaa-ajan asunto tulee liittää lietteenkäsittelyyn osana kunnallista jätteidenkäsittelyä. Vapaa-ajan asuntojen sakosäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lue lisää lietteenkäsitellystä kohdasta LIETTEENKÄSITTELY.

Käytännön neuvoja

Käytännön neuvoja -osiosta voit lukea kestävästä kehityksestä ja siitä, miten voit vähentää jätteen määrää. Lisäksi voit tutustua jäteastioiden sijoituspaikan suunnitteluun. Osiosta löydät myös yleisiä vinkkejä jätteiden käsittelyn helpottamiseen kiinteistössäsi.