Kompostointi ja energiajäteastia

Asuinkiinteistössä tällaista jätettä syntyy keittiössä, WC:ssä ja työhuoneessa päivittäin. Biojätteen voi käsitellä itse kompostoimalla sen hyväksytyssä lämpöeristetyssä kompostorissa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, tarvitset pihalle vain yhden jäteastian energiajätteelle. Ota huomioon, että kompostointi vaatii jonkin verran työtä, hyväksytyn eristetyn kompostorin hankkimisen ja käyttöpaikan muodostuvalle kompostimullalle. Kompostointi oman kiinnostuksen pohjalta on hyvä asia, mutta pelkät taloudelliset syyt eivät ole riittävä peruste kompostoinnin aloittamiselle. Kiitos kun lajittelet!

Jos valitset biojätteen kompostoinnin, sinun tulee hakea poikkeamista biojätteen erilliskeräyksestä Pohjanmaan jätelautakunnalta. Täytä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake “Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä”. Hakijan tulee täyttää Pohjanmaan jätelautakunnan määrittämät biojätteen erilliskeräyksestä poikkeamiseen vaadittavat ehdot ja lautakunnan tulee hyväksyä hakemus.

Täytä Pohjanmaan jätelautakunnan lomake ja jätä se lautakunnalle. Jätelautakunta ilmoittaa sinulle ja Ekoroskille, kun hakemuksesi on käsitelty. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa Ekoroskille tai kuljetusurakoitsijalle erikseen kompostointiaikeistasi. Ekorosk hakee biojäteastian pois, kun Pohjanmaan jätelautakunta on ilmoittanut päätöksestään. Noudot tehdään automaattisesti kaksi kertaa kuukaudessa, joten noutoa saattaa joutua odottamaan pari viikkoa. Biojäteastian noutamisesta ei siis myöskään tarvitse ilmoittaa Ekoroskille. Kompostorin voi kuitenkin ottaa käyttöön heti, kun päätös tulee.

Jos biojätettä tulee vähän, on vaarana, että kompostori jäätyy talvella. Pitkän pakkasjakson seurauksena kompostori voi täyttyä biojätteestä, koska se on jäässä. Biojäteastiasta ei kannata luopua kokonaan, jos epäilee, että näin voi käydä, vaan biojäteastian voi ottaa väliaikaisesti käyttöön talven aikana. Tässä tapauksessa on ilmoitettava Ekoroskille, että biojäteastiaa ei tarvitse noutaa pois vaan se laitetaan varastoon odottamaan mahdollista väliaikaista käyttöönottoa. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@ekorosk.fi.

Ilmoita Ekoroskille, kun haluat ottaa biojäteastian taas käyttöön tilapäisesti ja kuinka pitkäksi aikaa se on käytössä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@ekorosk.fi. Biojäteastian voi ottaa heti käyttöön, jos se löytyy omasta varastosta. Jos Ekoroskin pitää toimittaa biojäteastia kotitaloukselle, se saattaa kestää pari viikkoa. Biojäteastiat jaetaan kaksi kertaa kuukaudessa.

Sesonkikompostointi

Jos haluat kompostoida ainoastaan tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi kesäisin, ja muuten käyttää biojäteastiaa, ilmoita siitä meille, niin emme hae biojäteastiaa pois. Biojäteastian voi säilyttää kiinteistöllä, niin se on heti valmiina käytettäväksi, kun pidät taukoa kompostoinnista.

Muista ilmoittaa meille, kun otat biojäteastian käyttöön, niin aloitamme tyhjennykset. Vastaavasti ilmoitathan, kun otat kompostorin jälleen käyttöön, niin lopetamme biojätteen tyhjennykset. Jos käytät kompostoria vuosittain aina samaan aikaan, voimme myös sopia tietyn aikavälin, jolloin biojäteastia on käytössä.

Voit ilmoittaa kausittaisesta kompostoinnista sähköpostitse osoitteeseen info@ekorosk.fi. Muista hakea sitä ennen myös poikkeusta biojätteen erilliskeräykseen Pohjanmaan jätelautakunnalta. Täytä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake “Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä”.

Energiajäteastian käytöstä

Muista, että energiajäteastiaan saa laittaa vain energiajätettä. Jos kompostori jäätyy talvella ja täyttyy biojätteestä, tilaa tilapäinen biojäteastia Ekoroskilta. Käytä jäteastiaa niin kauan, kun kompostori on jäässä, ja jatka kompostointia sään lämmetessä.

Energiajäte laitetaan energiajätteen keräysastiaan, joka tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. Jotta energiajäte voidaan tyhjentää kahdeksan viikon välein, jätelautakunta edellyttää, että taloudessa on riittävän suuri energiajäteastia. Jäteastian koon tulee olla 1–2 henkilön taloudessa vähintään 140 litraa, 3–4 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 5-6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen ja jättämällä se lautakunnalle.