Kompostointi ja energiajäteastia

Asuinkiinteistössä kerätään päivittäin syntyvää keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Voit halutessasi käsitellä biojätteesi itse kompostoimalla sen hyväksytyssä ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, pihalla on vain yksi jäteastia energiajätteelle. Muista, että kompostointi vaatii työtä sekä hyväksytyn ja eristetyn kompostorin. Kompostointi on hyvä asia, mutta pelkästään taloudelliset syyt eivät ehkä ole hyvä lähtökohta kompostoinnin aloittamiseen. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Jos valitset biojätteen kompostoinnin, sinun tulee hakea poikkeamista biojätteen erilliskeräyksestä Pohjanmaan jätelautakunnalta. Täytä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Poikkeus biojätteen erilliskeräyksestä. Hakijan tulee täyttää Pohjanmaan jätelautakunnan määrittämät biojätteen erilliskeräyksestä poikkeamiseen vaadittavat ehdot ja lautakunnan tulee hyväksyä hakemus.

Muista, että energiajäteastiaan saa laittaa vain energiajätettä. Jos kompostori jäätyy talvella ja täyttyy biojätteestä, tilaa tilapäinen biojäteastia jätteenkuljetusyritykseltä. Käytä jäteastiaa niin kauan, kun kompostori on jäässä, ja jatka kompostointia sään lämmetessä.

Energiajäte laitetaan energiajätteen keräysastiaan, joka tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. Jotta energiajäte voidaan tyhjentää kahdeksan viikon välein, jätelautakunta edellyttää, että taloudessa on riittävän suuri energiajäteastia. Jäteastian koon tulee olla 1–2 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 3–6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen ja jättämällä se lautakunnalle.