Yhteiset jäteastiat naapureiden kanssa

Asuinkiinteistössä kerätään päivittäin syntyvää keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Vähän jätettä tuottavat kotitaloudet voivat ottaa käyttöön yhteiset bio- ja energiajäteastiat yhden tai useamman rajanaapurin kanssa. Kun kotitaloudet jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut, se säästää sekä ympäristöä että kustannuksia. Bio- ja energiajätteen keräysastiat sijoitetaan yhden yhteiskeräykseen osallistuvan kiinteistön pihaan. Kaikkien jäteastiat jakavien kotitalouksien asukkaat vievät bio- ja energiajätteensä näihin astioihin. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Biojäteastia tyhjennetään vähintään kahden viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti. Energiajäteastia tyhjennetään neljän viikon välein.

Yhteisen jäteastian käytöstä tulee aina tehdä ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Naapureiden kanssa yhteinen bio- ja/tai energiajätteen keräysastia otetaan käyttöön täyttämällä sopimuslomake ”Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta” jätelautakunnan verkkosivustossa. Kaikkien sopimuksessa mukana olevien kotitalouksien tulee allekirjoittaa yhteistyösopimus.

Yhteisten jäteastioiden käyttäjät jakavat niiden kustannukset. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät jakavat sekä jätteen tyhjennys- että käsittelykustannukset. Yhteiskeräykseen osallistuvat kotitaloudet määrittävät, kuinka suuri osuus yhteisestä jäteastiasta kullakin kotitaloudella on. Tämä ilmoitetaan lomakkeella, ja Ekorosk jakaa laskun yhteiskeräykseen osallistuvien kotitalouksien kesken.