Jätemäärän vähentäminen

Kulutamme erilaisia hyödykkeitä ja tuotteita ja tuotamme samalla jätettä. Kaikki jäte, joka voidaan hyödyntää, korjata tai kierrättää materiaalina on ympäristön kannalta hyvä asia, sillä se säästää uuden raaka-aineen kulutusta. Lisäksi se vähentää jätteiden kokonaismäärää, jolloin jätteiden ympäristövaikutukset ja käsittelykustannukset pienenevät.

Paras tapa vähentää jätettä on varmistaa, että jätettä ei synny tai että sitä syntyy mahdollisimman vähän. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Ihmisten toimintaan ja jätteen muodostumiseen voi yrittää vaikuttaa monella tavalla, mutta loppujen lopuksi jätemäärä riippuu jokaisen omista valinnoista. Voimme itse muuttaa tapojamme ja vähentää omaa jätemääräämme. Meillä kaikilla on vastuu valinnoistamme.

Miten voin vähentää jätettä?

Vältä seuraavia:

  • Tarpeettomat hankinnat
  • Kertakäyttötuotteet ja tuotteet, joiden käyttöikä on lyhyt
  • Tuotteet, joita ei voi kierrättää
  • Tarpeettomat pakkaukset
  • Vaarallinen jäte

Käytä seuraavia:

  • Palvelut ja tekniikka, jotka säästävät resursseja
  • Kestävät tuotteet, jotka voidaan korjata
  • Jaetut palvelut, yhteistyö naapureiden ja ystävien kanssa
  • Tuotteet, jotka voi kierrättää