Asuntokiinteistöjen yhteiset jäteastiat

Asunto-osakeyhtiöissä kerätään sellaista jätettä, joka syntyy päivittäin, siis keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Asunto-osakeyhtiö voi myös käyttää yhteisiä bio- ja energiajäteastioita yhden tai useamman naapurikiinteistön kanssa. Asuntokiinteistöt jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Bio- ja energiajätteen keräysastiat sijoitetaan yhteiskeräykseen osallistuvan asunto-osakeyhtiön tiloihin. Kaikkien jäteastiat jakavien asunto-osakeyhtiöiden asukkaat vievät bio- ja energiajätteensä näihin astioihin. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Biojäteastia tyhjennetään vähintään kahden viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti. Energiajäteastia tyhjennetään neljän viikon välein. Kaikki jäteastiat voidaan tyhjentää tarvittaessa useammin haju- tai roskaamisongelmien välttämiseksi.

Yhteisistä jäteastioista ilmoitetaan aina Pohjanmaan jätelautakuntaan. Yhteisten bio- ja/tai energiajäteastioiden käyttöönotosta läheisten asuntokiinteistöjen kanssa ilmoitetaan Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustossa.

Yhteisten jäteastioiden käyttäjät jakavat niiden kustannukset. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät jakavat sekä jätteen tyhjennys- että käsittelykustannukset. Yhteiskeräykseen osallistuvat asunto-osakeyhtiöt määrittävät, kuinka suuri osuus yhteisistä jäteastioista kullakin asunto-osakeyhtiöllä on. Tämä ilmoitetaan lomakkeella, ja Ekorosk jakaa laskun yhteiskeräykseen osallistuvien asunto-osakeyhtiöiden kesken.