Asuntokiinteistöjen yhteiset jäteastiat

Asuinkiinteistössä kerätään sellaista jätettä, joka syntyy päivittäin, siis keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan ottaa käyttöön yhteiset jäteastiat bio- ja energiajätteelle yhdessä yhden tai useamman naapurikiinteistön kanssa. Asunto-osakeyhtiöt jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Asuntoyhtiöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee kerätä myös kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin jäteastioihin kiinteistöllä. Taajama-alueella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt ovat jätelain mukaan velvollisia keräämään myös paperin erilliseen jäteastiaan. Samalla tavalla kuin bio- ja energiajätteen osalta, asunto-osakeyhtiö voi ottaa käyttöön yhteiset jäteastiat yhdessä yhden tai useamman naapurikiinteistön kanssa.

Jäteastiat sijoitetaan yhteen yhteistyöhön osallistuvaan asunto-osakeyhtiöön. Kaikki yhteisten astioiden käyttöön osallistuvat asunto-osakeyhtiöt laittavat jätteensä näihin astioihin. Kiitos kun lajittelet!

Biojäteastia tulee kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan tyhjentää korkeintaan 2 viikon välein. Energiajäteastia tulee tyhjentää 4 viikon välein. Pakkausjäteastiat kartongille, muoville, metallille ja lasille tulee tyhjentää 8 viikon välein. Kaikki jäteastiat voidaan kuitenkin tyhjentää tarvittaessa useammin haju- tai roskaantumishaittojen välttämiseksi.

Yhteisen jäteastian käytöstä tulee aina tehdä ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Yhteisen bio- ja/tai energiajäteastian käyttöönotosta läheisten asunto-osakeyhtiöiden kanssa ilmoitetaan Pohjanmaan jätelautakuntaan.

Yhteisten jäteastioiden käyttäjät jakavat keskenään niiden kaikki kustannukset. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät jakavat sekä jätteen tyhjennys- että käsittelykustannukset. Yhteistyöhön osallistuvat asunto-osakeyhtiöt määrittävät, kuinka suuri osuus yhteisistä astioista kullekin kuuluu. Tämä ilmoitetaan jätelautakunnalle, ja Ekorosk jakaa laskun osallistuvien asunto-osakeyhtiöiden kesken.