Paperinkeräysastiat

Taajama-alueella asunto-osakeyhtiöissä tulee olla myös paperinkeräysastiat jätelain pykälien 49 § ja 50 § mukaisesti. Isännöitsijä tai kiinteistönhaltija ottaa yhteyttä paperinkeräysyritykseen ja tekee sopimuksen paperinkeräysastioiden tyhjentämisestä. Ekorosk ei peri käsittelymaksua erikseen kerätystä kierrätyspaperista. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Kierrätyspaperin keräysastiat tyhjennetään 8 viikon välein. Kaikki jäteastiat voidaan tyhjentää tarvittaessa useammin haju- tai roskaamisongelmien välttämiseksi.

Paperinkeräysastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee paperinkeräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa viisi litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien energiajäteastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa jäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla.

Lue lisää jäteastioiden ominaisuuksia ja tyhjentämistä koskevista vaatimuksista Pohjanmaan jätelautakunnan ohjeista.