Yleisiä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia joihinkin yleisiin kotitalouksien jätteenkäsittelyä koskeviin kysymyksiin. Täältä löydät myös jätesanaston, jonka avulla voit hakea kodin yleisimpiä jätetyyppejä. Jätesanastossa on yli 1000 tuotetta. Ota yhteyttä, jos jätesanastosta puuttuu jotakin tai tarvitset lisätietoa. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@ekorosk.fi tai puhelimitse numeroon 06 781 4500.

Kysymys 1:

Haluan pidentää bio- ja energiajäteastioiden tyhjennysväliä. Mitä teen?

Vastaus 1: 

Biojäteastia tulee terveysviranomaisten määräysten mukaan tyhjentää kahden viikon välein. Jos jätettä tulee vähän, edullisin vaihtoehto on käyttää yhteistä astiaa yhden tai useamman naapurin kanssa. Katso vastaus kysymykseen 2.  

Energiajäteastia voidaan tyhjentää 4 tai 8 viikon välein. Voit muuttaa energiajäteastian tyhjentämisväliksi neljä viikkoa helposti ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen.

Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä 8 viikkoon. Energiajätteen kahdeksan viikon tyhjennysvälin hyväksymiseksi Pohjanmaan jätelautakunta edellyttää, että kotitaloudessa on riittävän suuri energiajäteastia: 1–2 henkilön kotitaloudessa vähintään 140 litraa, 3–4 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 5-6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen.

Kysymys 2: 

Asun yksin eikä minulta jää ruoantähteitä, joten biojätettä ei synny. Biojäteastia tuntuu turhalta. Mitä teen?

Vastaus 2: 

Kotitaloudet, joissa biojätettä syntyy vähän, voivat halutessaan ottaa käyttöön yhteisen biojäteastian yhden tai useamman naapurin kanssa. Silloin osallistujat jakavat tyhjennysmaksun ja jätteen käsittelymaksun. Tämä säästää sekä rahaa että ympäristöä. Sekä bio- että energiajäteastia voivat olla yhteiset. Yhteisen jäteastian käyttöönotosta tulee tehdä ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Ilmoitus tehdään lomakkeella ”Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta”. Kaikkien osallistuvien kotitalouksien tulee allekirjoittaa jätelautakunnalle jätettävä yhteistyösopimus. Ekorosk jakaa laskun yhteisen astian käyttäjien kesken, joten käyttäjien ei tarvitse huolehtia kulujen jakamisesta itse.

Kysymys 3:

Ajattelin ryhtyä kompostoimaan biojätteeni. Mitä teen?

Jos valitset biojätteen kompostoinnin, sinun tulee hakea poikkeamista biojätteen erilliskeräyksestä Pohjanmaan jätelautakunnalta. Poikkeamishakemus tehdään lomakkeella ”Ilmoitus poikkeamisesta biojätteen erilliskeräyksestä”. Tämä tarkoittaa, tarvitset pihalle vain yhden jäteastian energiajätteelle. Tämä edellyttää myös, että hakija täyttää biojätteen erilliskeräyksestä poikkeamisen ehdot, jotka Pohjanmaan jätelautakunta määrittää, esimerkiksi niin, että hakijalla on hyväksytty kompostori.

Muista, että energiajätteen keräysastiaa saa käyttää vain energiajätteelle. Jos kompostori jäätyy talvella ja täyttyy biojätteestä, tilaa väliaikainen biojäteastia Ekoroskilta. Käytä tätä biojäteastiaa niin kauan kuin kompostori on jäässä, ja jatka kompostointia sään lämmetessä.

Kysymys 4:

Jos näen hyötykäyttöasemalla tavaroita, jotka haluaisin, miksi en voi ottaa niitä itselleni?

Vastaus 4: 

Jätelain mukaan jäteyhtiö voi ja sen tulee kannustaa ihmisiä kierrättämään ja käyttämään tuotteita uudelleen, mutta emme voi pakottaa tähän ketään. Jätelaissa määritellään myös, että emme voi antaa meille tuotuja tavaroita eteenpäin. Käytettävissä on muita kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön keskittyneitä kanavia ja toimijoita. 

Suosittelemme kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kaikessa tiedotuksessamme, mutta meille toimitettu jäte voidaan kierrättää enää vain raaka-aineena.

Jätesanasto

Mitä? Minne? Miten?

Syötä hakusana tai etsi listasta aakkosten mukaan