Asuntoyhtiöt

Liittyminen jätehuoltoon

Kaikkien Ekoroskin toiminta-alueen kotitalouksien tulee jätelain mukaan liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Asunto-osakeyhtiöllä on valittavana erilaisia keräysjärjestelmiä, joista on lisätietoa kohdassa Keräysjärjestelmän valinta. Asunto-osakeyhtiö liittyy biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin keräykseen Ekoroskin verkkosivustossa täyttämällä tiedot lomakkeelle ”Liittyminen jätehuoltoon”.

Asunto-osakeyhtiö liittyy energiajätteen keräykseen valitsemalla jätteenkuljetusyrityksen ja tekemällä sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä.

Lajittelu

Kiinteistössä bio- ja energiajäte lajitellaan erillisiin pihalla oleviin jäteastioihin. Lue lisää lajittelusta kohdasta Lajittelu asuntoyhtiössä. Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee kerätä myös kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin kiinteistössä sijaitseviin jäteastioihin. Taajama-alueella sijaitsevat asuntoyhtiöt ovat jätelain mukaan velvollisia keräämään myös paperin erilliseen jäteastiaan. Paristot voidaan viedä ekopisteeseen. Muu jäte viedään hyötykäyttöasemille.

Liittyminen lietteenkäsittelyyn

Kaikkien Ekoroskin alueella sijaitsevien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Asuntokiinteistöjen lietteenkäsittely kuuluu kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaan. Asuntokiinteistöjen sakosäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lue lisää lietteenkäsittelystä kohdasta LIETTEENKÄSITTELY.

Käytännön neuvoja

Käytännön neuvoja -osiosta voit lukea kestävästä kehityksestä ja siitä, miten voit vähentää jätteen määrää. Lisäksi voit tutustua jäteastioiden sijoituspaikan suunnitteluun. Osiosta löydät myös yleisiä vinkkejä jätteiden käsittelyn helpottamiseen kiinteistössäsi.