Omakotitalot

Liittyminen jätehuoltoon

Kaikkien Ekoroskin toiminta-alueella sijaitsevien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Valittavana on erilaisia keräysjärjestelmiä, joista on lisätietoa kohdassa Keräysjärjestelmän valinta. Biojätteen keräykseen liitytään Ekoroskin verkkosivustossa täyttämällä tiedot lomakkeelle ”Liittyminen jätehuoltoon”.

Energiajätteen keräykseen liitytään valitsemalla jätteenkuljetusyritys ja tekemällä sopimus jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä.

Lajittelu

Asukkaat lajittelevat bio- ja energiajätteen pihalla sijaitseviin erillisiin jäteastioihin. Lue lisää lajittelusta kohdasta Lajittelu omakotitaloissa. Paristot, lasi, metalli ja paperi voidaan viedä ekopisteeseen. Joissakin ekopisteissä on myös jäteastiat kartonki- ja muovipakkauksille. Muut jätteet toimitetaan hyötykäyttöasemalle.

Liittyminen lietteenkäsittelyyn

Kaikkien Ekoroskin alueella sijaitsevien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Asuntokiinteistöjen lietteenkäsittely kuuluu kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaan. Asuntokiinteistöjen sakosäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lue lisää lietteenkäsitellystä kohdasta LIETTEENKÄSITTELY.

Käytännön neuvoja

Käytännön neuvoja -osiosta voit lukea kestävästä kehityksestä ja siitä, miten voit vähentää jätteen määrää. Lisäksi voit tutustua jäteastioiden sijoituspaikan suunnitteluun. Osiosta löydät myös yleisiä vinkkejä jätteiden käsittelyn helpottamiseen kiinteistössäsi.