Keräysjärjestelmän valinta

Bio- ja energiajätteen erilliskeräys

Kaikki Ekoroskin alueella sijaitsevat kotitaloudet lajittelevat bio- ja energiajätteen pihan erillisiin jäteastioihin. Toinen vaihtoehto on käyttää yhteisiä jäteastioita naapureiden kanssa. Tämä vaihtoehto on edullisin, jos jätettä syntyy vähän. Kolmantena vaihtoehtona on biojätteen kompostoiminen omassa kompostorissa, jolloin pihalle tarvitaan jäteastia vain energiajätteelle.

Erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle

Biojäteastia tyhjennetään joka toinen viikko hygieniasyistä. Energiajäteastia tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Lue lisää bio- ja energiajäteastioista ja niiden tyhjennyksestä kohdasta Bio- ja energiajäteastiat.

Yhteiset jäteastiat naapureiden kanssa

Vähän jätettä tuottavat kotitaloudet voivat käyttää yhteisiä bio- ja energiajäteastioita yhden tai useamman rajanaapurin kanssa. Kun kotitaloudet jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut, se säästää sekä ympäristöä että kustannuksia. Yhteisistä jäteastioista ilmoitetaan aina Pohjanmaan jätelautakuntaan. Lue lisää tästä kohdasta Yhteiset jäteastiat naapureiden kanssa.

Kompostointi ja energiajäteastia

Voit halutessasi käsitellä biojätteesi itse kompostoimalla sen hyväksytyssä ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Kompostoinnista ilmoitetaan aina Pohjanmaan jätelautakuntaan. Energiajäte laitetaan energiajätteen keräysastiaan, joka tyhjennetään tavallisesti neljän viikon välein. Lue lisää tästä vaihtoehdosta kohdasta Kompostointi ja energiajäteastia.