Val av insamlingssystem

Separatinsamling av bio- och energiavfall

Alla hushåll på Ekorosks område sorterar bio- och energiavfall i skilda soptunnor hemma på gården. Ett annat alternativ är att ha gemensamma avfallskärl med grannarna. Det här är det förmånligaste alternativet om du producerar lite avfall. Det tredje alternativet är att kompostera bioavfallet i din egen kompostor, och då har du endast en soptunna för energiavfall på gården.

Skilda soptunnor för bio- och energiavfall

Bioavfallet töms varannan vecka av hygieniska skäl. Energiavfallet töms vanligen var 4. vecka. Läs mera om sopkärlen för bio- och energiavfall och tömningarna under fliken Bio- och energiavfallskärl.

Gemensamma kärl med grannarna

Hushåll som producerar lite avfall kan välja att grunda gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med en eller flera rågrannar. Det sparar både på ekonomin och på miljön, när hushållen delar på kostnaderna för transport och behandling av avfallet. Anmälan om gemensamma avfallskärl ska alltid lämnas in till Österbottens avfallsnämnd. Läs mera om detta under fliken Gemensamma kärl med grannarna.

Kompostering och energiavfallskärl

Du kan välja att själv hantera ditt eget bioavfall genom att kompostera det i en godkänd värmeisolerad kompostor. Anhållan om kompostering ska alltid lämnas in till Österbottens avfallsnämnd. Energiavfallet läggs i soptunnan för energiavfall som vanligen töms var 4. vecka. Läs mera om detta alternativ under fliken Kompostering och energiavfallskärl.