Fritidsbostäder

Anslutning till avfallshantering

Alla fritidsbostäder på Ekorosks område ska vara anslutna till kommunal avfallshantering, enligt avfallslagen. Du kan välja mellan två alternativ, antingen väljer du de områdesvisa insamlingspunkterna för fritidsbostäder, eller så följer du systemet för egnahemshus med egna avfallskärl för bio- och energiavfall vid fritidsbostaden med regelbunden tömning.

Sortering

Vid fritidsbostaden sorterar man bio- och energiavfall i separat. Läs mer om sorteringen under fliken Sortering vid fritidsbostäder. Du kan föra batterier, glas, metall och papper till ekopunkten. Några ekopunkter har också insamlingskärl för kartong och plastförpackningar. Till återvinningsstationerna för man övrigt avfall.

Anslutning till slamhantering

Ifall fritidsbostaden producerar avloppsslam ska fritidsbostaden vara ansluten till slamhantering som en del av den kommunala avfallshanteringen. Avloppsslam från septiktankar vid fritidsbostäder ska tömmas minst en gång i året. Läs mer om slamhantering under fliken SLAMHANTERING.

Praktiska råd

Under praktiska råd kan du läsa om hållbar utveckling samt om hur du kan minska på avfallet. Därtill kan du läsa om hur du planerar avfallskärlsplatsen. Samt rent allmänna tips för att underlätta avfallshanteringen vid din fastighet.