Plastförpackningar

Plastförpackningar

Vad är plastförpackningar?

En plastförpackning är ett omslag som används för att packa in en produkt. Det kan exempelvis vara plast från livsmedel, askar för tomater, yoghurtburkar eller förpackningar från pålägg. Plastpåsar räknas också som en plastförpackning, likaså plastförpackningar från tvättmedel, schampo och tvål. Plastflaskor, kanistrar och burkar är också välkommet i plaståtervinningen. Förpackningar som innehåller PVC-plast (märkning 03), till exempel förpackningar för leksaker, verktyg och trädgårdsredskap, sorteras också som plastförpackningar. Platta gärna till förpackningen om så är möjligt.

Vad får inte sorteras som plastförpackningar?

Leksaker, pulkor, vattenkannor, ljusbehållare, blomkrukor och andra föremål i plast som inte är en förpackning sorteras som energiavfall. Förpackningar som är smutsiga eller innehåller rester av farligt avfall får inte sorteras som plastförpackningar.

Varför ska plast sorteras?

Rätt sorterade plastförpackningar återvinns till granulat, som används för att tillverka bl.a. plasthinkar, blomkrukor och plastpåsar.

Hur gör jag?

Plastförpackningar behöver inte packas i en påse, och bör inte vara skrymmande. För den tomma, torra och rena plastförpackningen till återvinning. Om förpackningen luktar illa kan den sorteras som energiavfall.

Knep?

Skölj förpackningen med en skvätt kallt vatten och torka den. Ta bort korkar och lock.

Tömningsintervall?

Kärl för plastförpackningar ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall.

Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av plastförpackningar.

Var tas plast emot?

Plastförpackningar tas emot på samtliga Ekorosks återvinningsstationer, samt vid Rinkis ekopunkter på Ekorosks område. Insamlingskärl för plastförpackningar finns också i bostadsbolag med minst 5 bostäder.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav