Rådgivningstjänster

Här hittar du mera information våra rådgivningstjänster, skolorna kan ladda ner material, och du kan boka en sorteringsföreläsning för din skola eller organisation.

Under fliken Vanliga frågor hittar du svaret på ett antal vanliga frågor om hushållets avfallshantering. Där hittar du också Avfallsordlistan som är en sökfunktion för de vanligaste typerna av avfall som uppstår i hemmet. Den innehåller drygt 1000 artiklar. Ta gärna kontakt om du saknar något i Avfallsordlistan eller behöver mera information. Du kan kontakta oss på info@ekorosk.fi.

Under fliken Sortering hittar du anvisningar för sorteringen av avfall i hushållet. Du kan välja att läsa om sorteringen vid olika mottagningspunkter eller om hur du sorterar olika material och var de tas emot.

Under fliken Blanketter, kommer du vidare till hushållens elektroniska kundbetjäning, för att anhålla om förlängt tömningsintervall för energiavfallet, anhålla om kompostering eller anmäla gemensamt avfallskärl, hos Österbottens avfallsnämnd.