Fast avgift

Den årliga fasta avgiften berättigar fritidsbostäderna att använda ekopunkterna och återvinningsstationerna. Den fasta avgiften uppbärs endast av fritidsfastighetsägare som stadigvarande bor utanför Ekorosks område. De fritidsfastighetsägare som bor stadigvarande på Ekorosks område betalar ingen fast avgift för fritidsbostaden.  Priset nedan inklusive moms 24%. Prislistan är i kraft från och med 1.1.2024.

Avgift/typ innehåller 24 % moms
Fast avgift20,15 €/år