Kundbetjäning

Här hittar du länkar som hjälper dig att uträtta avfallsärenden.  Via fliken Elektronisk kundbetjäning kan du göra adressändring på nätet, ändra antalet personer i hushållet eller ge respons. Via fliken Blanketter hittar du direkt till Österbottens avfallsnämnd och blanketterna för anhållan om förlängt tömningsintervall för energiavfallskärl till 8 veckor, anmälan om gemensamt avfallskärl med grannarna samt anhållan om kompostering (anhållan om undantag från separatinsamling av bioavfall). Via fliken Kontaktuppgifter hittar du Ekorosks kontaktuppgifter.