Anslutning till avfallshantering

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Du kan välja mellan olika insamlingssystem; du kan ha separata avfallskärl för bio- och energiavfall, du kan ha gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med dina grannar, eller så kan du kompostera bioavfallet och ha ett energiavfallskärl.

Du ansluter dig till avfallshanteringen gällande bioavfall genom att på Ekorosk hemsida fylla i uppgifterna i blanketten ”Anslutning till avfallshantering”.

Du kan även ringa Ekorosks kundbetjäning. Ekorosk står för bioavfallskärlet, som Ekorosk äger men hushållet får använda utan skild avgift. Ekorosk levererar bioavfallskärlet.

Du ansluter dig till avfallshantering gällande energiavfall när du väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Ekorosk får uppgifterna om hushållet från avfallstransportören. Du kan antingen ha ett eget energiavfallskärl eller ett energiavfallskärl från transportören, som den i så fall levererar.

Läs mer om föreskrifterna för avfallshantering på Ekorosks område via Österbottens avfallsnämnds hemsida.