Gemensamma kärl med grannarna

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Hushåll som producerar lite avfall kan välja att grunda gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med en eller flera rågrannar. Det sparar både på ekonomin och på miljön, när hushållen delar på kostnaderna för transport och behandling av avfallet. Sopkärlen för bio- och energiavfall placeras hos någon som deltar i samarbetet. Alla hushåll som deltar i de gemensamma kärlen lägger sitt bio- och energiavfall i dessa kärl. Tack för att du sorterar!

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall.

Anmälan om gemensamma avfallskärl ska alltid lämnas in till Österbottens avfallsnämnd. För att grunda gemensamma bio- och / eller energiavfallskärl med grannarna fyller man i avtalsblanketten för samarbete ”Anmälan om gemensamt avfallskärl” på avfallsnämndens hemsida. Alla hushåll som deltar ska skriva på samarbetsavtalet.

Deltagarna i de gemensamma kärlen delar på alla kostnader för dem. Detta innebär att man delar både på kostnaden för tömningen och behandlingen av avfallet. Hushållen som deltar i samarbetet slår fast hur stor andel man har i de gemensamma kärlen. Fyll i detta på blanketten och Ekorosk delar färdigt fakturan mellan de hushåll som deltar.