Vid egnahemshuset

Vid bostaden samlas sådant avfall in som uppstår varje dag i köket, på toaletten och i arbetsrummet. Det vanligaste insamlingssystemet vid fastigheten är att ha skilda soptunnor för bio- och energiavfall. Egnahemshus har möjlighet att frivilligt samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl hemma på gården. Tack för att du sorterar!

Bioavfall

Bioavfall uppstår varje dag i köket i samband med matlagning och måltider. I bioavfallet lägger du matrester som till exempel skämd och dålig mat, fiskrens, frukt-, grönsaks- och äggskal. Du får också lägga tepåsar samt kaffesump med filter i bioavfallet. Inga yoghurtburkar, brödpåsar, fruktpåsar eller övriga förpackningar får sättas i bioavfallspåsen. Matoljor och soppor kan med fördel sättas i ett tomt mjölkpaket som du tejpar igen.

Vi rekommenderar att du packar bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Avfallsföreskrifterna tillåter också av Ekorosk godkända biologiskt nedbrytbara påsar, som följer EN13432 standarden. Påsen får vara högst 30 liter. Plastpåsar är inte tillåtna för bioavfallet.

Mera information om papperspåsar hittar du när du klickar på rubriken Bioavfallspåsen här nedanför.

Det finns en risk att bioavfallet fryser fast i bioavfallskärlet när temperaturen pendlar kring nollstrecket. För att undvika detta kan du lägga en dagstidning i bottnen av bioavfallskärlet. Ett annat knep är att låta bioavfallspåsen stå en kort stund ute i kylan innan du lägger den i bioavfallskärlet.

Några knep till:

  • Låt blött bioavfall rinna av innan det läggs i påsen, det går lättare att samla upp bioavfallet ur vasken med en slaskskrapa.
  • Ta ut hela matavfallspåsen i matavfallsbehållaren, då riskerar du inte att påsen går sönder på vägen bioavfallskärlet.
  • Sätt inget under påsen, som till exempel kartong.

Fastighetens bioavfallskärl ska enligt avfallshanteringsföreskrifterna tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall.

Energiavfall vid bostaden

Energiavfall uppstår varje dag i köket, toaletten och vid skrivbordet. Till energiavfallet hör blöjor, bindor och liknande hygienprodukter, smutsiga kartong- och plastförpackningar som till exempel livsmedelsförpackningar, bakplåtspapper, använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band. Även damm och dammsugarpåsar hör hemma i energiavfallet.

Energiavfall behöver ingen särskild påse.

Fastighetens energiavfallskärl ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall. Undantagsvis kan mindre hushåll anhålla hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt tömningsintervall för energiavfallet till åtta veckor. För åtta veckors tömningsintervall kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl, för 1-2 personers hushåll minst 140 liter, för 3-4 personers hushåll minst 240 liter samt för 5-6 personers hushåll minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl” på avfallsnämndens hemsida.

Kartong

Olika förpackningar av papper, papp och kartong lägger man i kartongåtervinningen. Dessa är till exempel mjölkpaket, juicepaket, pizzakartonger, mjölpåsar, ägglådor, tvättmedelskartonger, pastapaket, wellpapp, samt tomma wc- och hushållspappersrullar.

Kartongförpackningar behöver ingen särskild påse, men kan med fördel packas in i varandra. Förpackningen ska vara torr och ren. Ta bort plastkorkar. Platta till och vik ihop lådorna. Lägg gärna mindre förpackningar i de stora.

Insamlingskärlen för kartongförpackningar töms minst var 8: e vecka.

Plastförpackningar

En plastförpackning är ett omslag som används för att packa in en produkt. Det kan exempelvis vara plast från livsmedel, askar för tomater, yoghurtburkar eller förpackningar från pålägg. Plastpåsar räknas också som en plastförpackning, likaså plastförpackningar från tvättmedel, schampo och tvål. Plastflaskor, kanistrar och burkar är också välkommet i plaståtervinningen. Platta gärna till förpackningen om så är möjligt.

Plastförpackningar behöver inte packas i påsar, men bör inte vara skrymmande. Skölj snabbt med kallt vatten och torka förpackningen. Ta bort korkar och lock. För den tomma, torra och rena plastförpackningen till återvinning. Om förpackningen luktar illa kan den sorteras som energiavfall.

Insamlingskärlen för plastförpackningar töms minst var 8: e vecka.

Metallförpackningar

Till insamlingen av metallförpackningar förs tomma konservburkar och andra metallförpackningar, tomma aluminiumformar och aluminiumfolie, kaffekapslar, påsförslutare av metall, metalltuber, kapsyler och lock samt tomma vitaminförpackningar av metall och tomma sprejflaskor utan tryck.

Metallförpackningar behöver inte packas i påsar, förpackningar eller andra omslag. Metallförpackningar som innehåller livsmedel ska spolas med lite kallt vatten innan de placeras i samlingsbehållaren. Om de olika delarna av förpackningen kan skiljas åt, placera de olika materialen i skilda insamlingskärl enligt material.

Insamlingskärlen för metallförpackningar töms minst var 8: e vecka.

Glasförpackningar

Som glas sorterar du tomma glasförpackningar för livsmedel. Hit hör glasflaskor och glasburkar som töms när du lagar mat. Du kan lägga både färgade och klara glasflaskor och glasburkar i kärlet för glas.

Glasförpackningarna ska vara rena så att de inte orsakar sanitära problem. Skölj dem med en skvätt kallt vatten eller diska ur dem när du diskar din vanliga disk. Kapsyler och lock kan du ta bort, sortera dem enligt material i plast eller metall. Etiketter och ringar kring flaskhalsen får vara kvar.

Insamlingskärlen för glasförpackningar töms minst var 8: e vecka.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav