Information om kärl och taxan

Förpackningsavfall vid bostadsbolag

I sommar börjar Ekorosk samla in förpackningar av kartong, plast, glas och metall från alla bostadsbolag med fem eller fler bostäder. Detta i enlighet med avfallslagen och avfallsförordningen från 2021. Vi skickade ut ett brev i februari och berättade om detta.

Ekorosk delar ut insamlingskärl och ordnar tömningen

Ekorosk delar ut insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall till alla bostadsbolag som behöver det. Ekorosk uppbär ingen extra avgift för sina kärl, som vi redan tidigare berättade. Kärlutdelningen inleds i maj och pågår till slutet av juni. Antalet kärl som behövs beror på bostadsbolagets storlek och avfallskärlens tömningsintervall. Ekorosk ordnar också tömningen och transporten av förpackningsmaterialet från och med 1.7.2023.

Kartläggning av befintliga kärl

För att underlätta utdelningen av insamlingskärl kommer Ekorosk att kontakta bostadsbolag per telefon för att utreda nuvarande kärlsituation. Följande frågor kommer att ställas:

 • Vilka befintliga avfallskärl finns för närvarande vid bostadsbolaget?
 • Är befintliga avfallskärl i bostadsbolagets ägo eller i transportföretagets ägo?
 • Om bostadsbolaget vill att Ekorosk byter ut befintligt kärl, kommer Ekorosk att be bostadsbolaget bekräfta detta via epost.
 • Om befintliga avfallskärl är i transportföretagets ägo kan bostadsbolaget om man så önskar meddela i samma epostmeddelande, att bostadsbolaget vill att Ekorosk meddelar nuvarande transportföretag att befintliga förpackningsavfallskärl ska avlägsnas.

Om kärl för vissa avfallsslag saknas kommer Ekorosk automatiskt att leverera dessa. Ifall inget klart svar fås av bostadsbolagen kommer Ekorosk att automatiskt leverera kärl.

I samband med att Ekorosk levererar avfallskärl till bostadsbolagen kommer Ekorosk att utvärdera eventuellt befintliga förpackningsavfallskärls skick, ifall dessa trots allt behöver bytas ut.

Tömningsavgifter från och med 1.7.2023

Österbottens avfallsnämnd har fastställt följande taxor för förpackningsavfallet.

Kartongförpackningar

 • 140-660l kärl 3,19 €/tömning (inkl. moms 24 %)
 • Djupkärl 13,34 €/tömning (inkl. moms 24 %)

Plastförpackningar

 • 140-660l kärl 3,19 €/tömning (inkl. moms 24 %)
 • Djupkärl 13,34 €/tömning (inkl. moms 24 %)

Metallförpackningar

 • 140-660l kärl 3,92 €/tömning (inkl. moms 24 %)
 • Djupkärl 16,00 €/tömning (inkl. moms 24 %)

Glasförpackningar

 • 140-660l kärl 3,92 €/tömning (inkl. moms 24 %)
 • Djupkärl 16,00 €/tömning (inkl. moms 24 %)

Ett exempel på avfallsskjul