Enligt fritidsbostädernas insamlingspunkter

Ekorosk upprätthåller ett nätverk av 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder under sommarmånaderna maj-september. 13 av dessa insamlingspunkter finns ute i skärgården och upprätthålls i samarbete med Håll Skärgården Ren. Insamlingspunkterna är avsedda för avfall som uppstår i köket, wc och arbetsrummet varje dag. Avfallet sorteras separat i bio- och energiavfall, lika som vid bostäder. Avfallskärlen ämnade för fritidsbostäder hittar du under fliken Fritidsbostädernas insamlingsplatser. Tack för att du sorterar!

Du ska helst förpacka bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Avfallsföreskrifterna tillåter också av Ekorosk godkända biologiskt nedbrytbara påsar, som följer EN13432 standarden. Påsen får vara högst 30 liter.

Energiavfall behöver ingen särskild påse.

Vid fritidsbostädernas insamlingspunkter tar Ekorosk endast emot dagligt sorterat bio- och energiavfall i separata avfallskärl. Allt annat avfall från fritidsbostäderna ska föras till ekopunkten eller återvinningsstationen enligt avfallstyp. Mera information om sorteringen hittar du via fliken Sortering vid fritidsbostaden.