Enligt fritidsbostädernas insamlingspunkter

Ekorosk upprätthåller ett nätverk av 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder under sommarmånaderna maj-september. Insamlingspunkterna är avsedda för avfall som uppstår i köket, wc och arbetsrummet varje dag. Avfallet sorteras separat i bio- och energiavfall, lika som vid bostäder. Tack för att du sorterar!

Du ska helst förpacka bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Det går också att använda plastpåsar. Kassen eller påsen får vara högst 30l.

Packa gärna energiavfallet i en plastpåse. Påsen får vara högst 30l.

Vid fritidsbostädernas insamlingspunkter tar Ekorosk endast emot dagligt sorterat bio- och energiavfall i separata avfallskärl. Allt annat avfall från fritidsbostäderna ska föras till ekopunkten eller återvinningsstationen enligt avfallstyp. Mera information om sorteringen hittar du via fliken Sortering vid fritidsbostaden.

Ekorosks 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder är utspridda över Ekorosks område. 13 av dessa insamlingspunkter finns ute i skärgården och upprätthålls i samarbete med Håll Skärgården Ren. Avfallskärlen ämnade för fritidsbostäder hittar du under fliken Fritidsbostädernas insamlingsplatser.