Val av insamlingssystem

Fritidsbostädernas insamlingspunkter

Ekorosk upprätthåller ett nätverk av 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder under sommarmånaderna maj-september. Insamlingspunkterna är avsedda för köksavfall, bio- och energiavfall som sorteras separat, lika som vid bostäder.

Egna avfallskärl med regelbunden tömning

Det andra alternativet är att följa systemet för egnahemshus med egna avfallskärl med regelbunden tömning under perioden maj-september. Du kan välja mellan olika insamlingssystem; du kan ha separata avfallskärl för bio- och energiavfall, du kan ha gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med dina grannar, eller du kan kompostera bioavfallet och ha ett energiavfallskärl.

Du kan ansöka om uppehåll i tömningen av sopkärlen vid din stadigvarande bostad under tiden du bor vid sommarstugan och har ordnat hanteringen av bio- och energiavfall där. Detta gör du genom att fylla i Österbottens avfallsnämnds blankett ”Ansökan om tidsbunden annullering av avfallstransporten” på avfallsnämndens hemsida. Du måste bo minst 3 månader i sträck vid sommarstugan för att har rätt till uppehåll i tömningarna vid din stadigvarande bostad.