El- och elektronikskrot

El- och elektronikskrot

El- och elektronikskrot (EE, på finska SER) är kasserade elektriska och elektroniska produkter. Hit hör alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Alla lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, räknas till elektriska och elektroniska produkter. De vanligaste elektriska och elektroniska apparaterna i ett hem är bland annat hushållsmaskiner, dammsugare, kaffekokare, klockor, datorer, skrivare, mobiltelefoner, tv-apparater, hemelektronik, kameror, lampor, belysningsarmaturer och elektriska verktyg, också elektriska bastuugnar och varmvattenberedare.

Vad får inte sorteras som el- och elektronikskrot?

Tvättmaskiner och kylskåp tas emot separat och ska inte sorteras med elektronikavfall.

Varför ska el- och elektronikskrot sorteras?

El- och elektronikskrot sorteras och plockas isär. Materialet används som råmaterial till nya produkter.

Hur gör jag?

Lämna endast komplett utrustning, plocka aldrig isär apparaten själv.

Knep?

Förstör hårdskivan innan du lämnar in produkten till återvinningsstationen, för att försäkra dig om att känslig information inte hamnar i fel händer under vidarebehandlingen.

Var tas el- och elektronikskrot emot?

El- och elektronikskrot tas emot på återvinningsstationen.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav