Anslutning till slamhantering

Slamhanteringen vid bostadsfastigheter hör till den kommunala avfallshanteringen. Mera information om slamhantering hittar du via knappen Slamhantering.