Lochteå

Lochteå Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Gamla avstjälpningsplatsen, Ouluntie 120
Lat: 64.011315, Lng: 23.561885

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

OBS! Stängd för vintern. Det finns ingen snöröjning på den gamla deponin. Därför är vägen inte farbar om det finns mycket snö.