Kronoby återvinningsstation

Adress:
Krokforsvägen 24
Lat: 63.705014, Lng: 23.123342

Öppethållningstider:
Måndag 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Kronoby Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Merjärvvägen 178
Lat: 63.703516, Lng: 23.136253

Öppethållningstider:
Måndag 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Nedervetil återvinningsstation

Adress:
Murikvägen 405
Lat: 63.684324, Lng: 23.374724

Öppethållningstider:
Tisdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Nedervetil Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Återvinningsstationen, Murickvägen 405
Lat: 63.684324, Lng: 23.374724

Öppethållningstider:
Tisdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Småbönders återvinningsstation

Adress:
Småböndersvägen 625
Lat: 63.436075, Lng: 23.611471

Öppethållningstider:
Andra lördagen i månaden 09:00 - 15:30

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Terjärv Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Bakom Teri-Hus, Vinkelvägen 2
Lat: 63.551375, Lng: 23.518884

Öppethållningstider:
Dagligen

Terjärv återvinningsstation

Adress:
Ekogränden 1
Lat: 63.540983, Lng: 23.524539

Öppethållningstider:
Torsdag 11:30 - 18:00
Fjärde lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Terjärv Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Bakom Teri-Hus, Vinkelvägen 2
Lat: 63.551375, Lng: 23.518884

Öppethållningstider:
Dagligen