Pohjanmaan Biokaasu

Pohjanmaan Biokaasu Oy ottaa vastaan kotitalouksien lietettä viemäriverkostosta ja asuinkiinteistöjen umpikaivoista. Laitoksessa otetaan vastaan noin 80–100 000 m3 lietettä vuodessa.

Biokaasulaitoksessa liete käsitellään mädätysprosessissa, jonka lopputuotteena muodostuu biokaasua ja mätänemisjäämiä, jotka soveltuvat maanparannusaineeksi. Biokaasun energiasisältö hyödynnetään sähkönä tai lämpönä. 

Pohjanmaan Biokaasun enemmistöosakkaita ovat Ab Ekorosk Oy, Kokkolan Vesi ja Pietarsaaren Vesi. Vähemmistöosakkaita ovat Evijärven, Vöyrin ja Lappajärven kunnat sekä Kronoby Vatten och Avlopp Ab ja Toholammin puhdistamo.

Pohjanmaan Biokaasu Oy

Käyntiosoite:

Hopeakivenlahdentie, 67900 Kokkola

Sijaintitiedot:

68.870697, 23.066600

Postiosoite: 

Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari

Aukioloajat:

Maanantai-perjantai klo 8.00–16.00

Yhteyshenkilö:

Ville Sydänmetsä, käyttöinsinööri, tekniset asiat

Puh. 040 4882 862

Sähköposti: ville.sydanmetsa(a)kokkola.fi

Michael Östman, toimitusjohtaja, sopimusasiat

Puh. 040 5036 480

Sähköposti: michael.ostman(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, käyttöpäällikkö, kompostointikenttä

Puh. 040 5479 718

Sähköposti: tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi