Storkohmon jäteasema

Storkohmon jäteasema sijaitsee Kokkolassa Storkohmon teollisuusalueella kaupungin eteläpuolella. Alueella on kaatopaikka, vaaka ja lajittelukenttä eri jätetyypeille. Jäteasemalla otetaan vastaan suuria jätemääriä sekä sellaista materiaalia, jota ei voida viedä hyötykäyttöasemille. Alueella on saastuneen maa-aineksen käsittelykenttä ja eri lietetyyppien vastaanotto (ei kotitalouslietettä). Jäteasemalla puretaan myös eri materiaaleja jatkokäsittelyä varten. 

Kaatopaikalle sijoitetaan sellainen jäte, joka ei sovellu kierrätykseen. Kaatopaikalle tuotavan jätteen tulee sopia säilytettäväksi tavallisessa kaatopaikkalaitoksessa. Jätteenkäsittelijän tulee tuntea jätteet. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus selvitetään tarvittaessa. Jätekuorman mukana tulee olla kuljetusasiakirja, jonka jätteen tuottaja tai haltija on allekirjoittanut.

Kaatopaikka on tarkoitettu jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn, välivarastointiin ja varastointiin. Keskus on rakennettu ja toimii direktiivien ja ympäristölupien mukaisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Jäteaseman koko on 7 hehtaaria. Toimintaa valvotaan jatkuvasti.

Storkohmon jäteasema

Osoite:

Sokojantie 340, 67100 Kokkola

Sijaintitiedot:

63.794234, 23.169972

Aukioloajat:

Maanantai-perjantai klo 8.00–17.00

Yhteyshenkilö:

Ulf Grahn, vaa’an- ja asemanhoitaja

Puh. (06) 781 4540

Sähköposti: storkohmo(a)ekorosk.fi