Pohjanmaan jätelautakunta

Suomessa jätteidenkäsittelyä säännellään lainsäädännöllä, asetuksilla ja kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Näiden yhteisenä tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä. Tämän tarkoituksena on ehkäistä ja torjua jätteiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamia vaaroja ja vahinkoja.

Pohjanmaan jätelautakunta laatii Ekoroskin toiminta-alueen yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset kattavat jätteen keräystä, lajittelua, säilyttämistä, eteenpäin toimittamista, kierrätystä tai käsittelyä koskevat määräykset ja näitä koskevat tekniset vaatimukset. Jätehuoltomääräyksiä voidaan täydentää jätelautakunnan määrittämillä ohjeilla.

Pohjanmaan jätelautakunta on lakisääteinen kunnallinen jätteidenkäsittelyviranomainen, joka vastaa kaikista kymmenestä kunnasta, jotka ovat Ab Ekorosk Oy:n osaomistajia. Pietarsaaren kaupunki toimii kuntien välisen viranomaisen vastuukuntana. 

Lue lisää jätehuoltomääräyksistä Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta. Jätelautakunnan sivustosta löytyvät myös erilaiset hakemuslomakkeet.