Jätteitä koskevat määräykset

Suomessa jätteidenkäsittelyä säännellään lainsäädännöllä, asetuksilla ja kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Näiden yhteisenä tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäistä ja torjua jätteiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamia vaaroja ja haittoja.

Pohjanmaan jätelautakunta laatii Ekoroskin toiminta-alueen yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset. jätehuoltomääräykset kattavat jätteen keräystä, lajittelua, säilyttämistä, eteenpäin toimittamista, kierrätystä tai käsittelyä koskevat määräykset ja näitä koskevat tekniset vaatimukset. Jätehuoltomääräyksiä voidaan täydentää jätelautakunnan määrittämillä ohjeilla.

Lue lisää jätehuoltomääräyksistä Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.