Liittyminen jätehuoltoon

Kun yritystoiminnan yhteydessä syntyy jätettä, yritys on velvollinen järjestämään jätteen käsittelyn ja varmistamaan, että jätteet kuljetetaan ja käsitellään asianmukaisella tavalla (jätelaki 13 ja 15 §).

Helpoin tapa liittyä jätehuoltoon on tehdä jätteidenkäsittelystä sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Huomaa, että jätteenkuljetusyrityksen tulee olla jätteidenkäsittelyrekisterissä jätteiden kuljettamiseksi. Kuljetusyritys voi tarvittaessa esittää asiakkaalle rekisteriotteen.

Jos yritys käyttää Ekoroskin jätteidenkäsittelypalveluita yli 2000 euron arvosta vuodessa, tutustu ensin kohdassa Materiaalitori oleviin tietoihin.