Anslutning till avfallshantering

När det uppstår avfall i samband med företagsverksamhet är företaget skyldigt att ordna hanteringen av avfallet, samt att se till att avfallet transporteras och behandlas på ett kontrollerat sätt (13 och 15 § i avfallslagen).

Det enklaste sättet att ansluta sig till avfallshantering är att upphandla avfallshanteringen av en avfallstransportör. Observera att transportören ska vara registrerad i avfallshanteringsregistret för att få transportera avfall. Transportören kan vid behov visa upp ett giltigt utdrag ur registret för kunden.

Ifall företaget behöver avfallshanteringstjänster av Ekorosk till ett värde över 2 000 euro om året bör man först bekanta sig med informationen under fliken Materialtorget.