Rapporter

Företag som har direktavtal med Ekorosk om hanteringen av avfall kan beställa rapporter om i vilken utsträckning de använt Ekorosks tjänster.

Tommy Nordström, driftchef

Tfn (06) 781 4519

Epost tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi