Mottagningsplatser

Ekorosk tar emot avfall från företag främst vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och Storkohmo i Karleby. Små företag kan föra mindre mängder avfall till återvinningsstationerna sporadiskt. För alla avfallshanteringstjänster för företag uppbärs avgift. Observera att ekopunkterna endast är till för hushållen, där tas inte företagsavfall emot.