Fakturering

Ekorosk fakturerar företag behandlingsavgift för allt avfall som tas emot. Avfall som levereras av en transportör till Pirilö eller Storkohmo vägs och faktureras enligt körlista, transportdokument, invägd mängd och avfallsslag. Ekorosk skickar ut en faktura inom två veckor från att avfallet mottagits.

Avfall som ett litet företag levererar sporadiskt till en återvinningsstation faktureras enligt varje påbörjad kubik och avfallsslag. Stationsskötaren uppskattar mängden och ger företaget ett mottagningskvitto. Fakturan kommer per post.   

Janika Särkiniemi, vågfakturerare

Tfn (06) 781 4524

Epost janika.sarkiniemi(a)ekororsk.fi