Återvinningsstationer

Små företag kan föra mindre mängder avfall till återvinningsstationerna sporadiskt. För alla avfallshanteringstjänster för företag uppbärs avgift. Observera att ekopunkterna endast är till för hushållen, där tas inte företagsavfall emot. Mer information om återvinningsstationernas adresser och öppettider hittar du via länken ÅTERVINNINGSSTATIONER.

Företagsavfall tas emot vid återvinningsstationerna i små mängder mot en avgift.