Avfallsmottagning

Material och kvalitet

Här hittar du kvalitetskrav för olika avfallsslag och vilket material som hör till vilket avfallsslag. Du kan också bekanta dig med vilka material som eventuellt behöver testas innan Ekorosk kan ta emot det. Läs mera under fliken Material och kvalitet.  

Transportdokument

Information om nödvändiga transportdokument hittar du under fliken Transportdokument.

Karakterisering av deponiavfall

Information om karakteriseringen av deponiavfall hittar du under fliken Karakterisering av deponiavfall.

Mottagningsplatser

Under rubriken Mottagningsplatser kan du bekanta dig med Ekorosks mottagningsplatser och få information vad som tas emot vid dem. Se mera under fliken Mottagningsplatser.

Lantbruk

Lantbrukare hittar information om insamlingen av olika plaster från lantbruket under fliken Lantbruk. Här kan du läsa om kvalitetskraven för de olika typerna av plast som Ekorosk samlar in.