Österbottens Biogas

Ägandestruktur

Ab Ekorosk Oy är en av Österbottens Biogas Ab:s största aktieägare tillsammans med Karleby Vatten och Jakobstads Vatten. Minoritetsägare är Evijärvi och Lappajärvi kommuner samt Kronoby Vatten och Avlopp Ab, KVT-vesihuolto Oy och Toholammin Viemäri Oy.

Slammottagning

Anläggningen tar emot slam från avloppsreningsverk samt från septitankar på Ekorosks verksamhetsområde. Därtill kan biogasverket hantera små mängder industrislam. Anläggningen tar emot ca 80 000 – 100 000 m3 slam per år.

Slamhantering

I biogasverket bearbetas slammet i en rötningsprocess och som slutprodukter uppstår biogas och rötningsrester som lämpar sig som jordförbättringsmedel. Energiinnehållet i biogasen tas tillvara som elektricitet och värme. En fjärdedel av den producerade elen samt all värme används för anläggningens eget bruk. De restrerande tre fjärdedelarna elektricitet matas ut i det externa elnätet.

Österbottens Biogas Ab

Besöksadress:

Silverstensbuktsvägen, 67900 Karleby

Koordinater:

68.870697, 23.066600

Postadress:

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

Öppethållningstider:

Måndag – Fredag 8:00 – 16:00

Kontaktperson:

Michael Östman, verkställande direktör, avtalsärenden

Tfn 040 5036 480

Epost michael.ostman(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, driftchef, komposteringsfält

Tfn 040 5479 718

Epost tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi