Lantbruk

Ekorosk ger lantbrukare möjlighet att återvinna lantbruksplaster, endera genom att föra dem till avfallscentralen i Pirilö eller genom att delta i insamlingen av lantbruksplaster som ordnas två gånger årligen, vår och höst. Lantbruksplast tas emot mot en avgift. Lantbruksplast tas inte emot på återvinningsstationerna. I nyhetsflödet på vår hemsida informeras när balplastinsamlingen åter är aktuell.

Återvinning av lantbruksplast

1. Sortera plasten

Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalitet måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Om du gör det redan när balen eller säcken öppnas så sparar du både tid, arbete och pengar.

2. Hantera plasten rätt

Hantera plasten så att den hålls så torr och ren som möjligt, det håller kostnaderna nere (kvalitetsklass 1). Den får inte innehålla främmande föremål såsom järn, jord, grus eller gammalt ensilage.

Plast som hanteras rätt förblir ren och kan därmed materialåtervinnas i högre utsträckning.

Kvalitetsklasser

1. Endast balplast, innehåller minimalt med foderrester. OBS! Vit och färgad balplast sorteras skilt.

2. Balplast blandat med storsäckar, AIV-plast, kartong samt en del foderrester (kräver maskinell sortering, går till återvinning)

3. Balplast blandat med AIV-plast, småsäckar, kanistrar, kartong, nät, band, samt en större mängd foderrester (går till förbränning)

Säckar, nät och kanistrar påverkar inte kvalitetsklass 1 och 2 om de är förpackade skilt i storsäckar.