Storkohmo avfallscentral

Storkohmo avfallscentral finns i Karleby på industriområdet i Storkohmo söder om staden. På området finns deponi, vågfunktion, sorteringsfält för olika typer av avfall. Vid avfallscentralen mottas större avfallsmängder samt en del material, som inte går att föra till återvinningsstationerna. På området finns behandlingsfält för förorenade jordar och mottagning av olika typer av slam (ej hushålls slam). På avfallscentralen sker även omlastning av olika material för vidarehantering.

På deponin placeras avfall som inte lämpar sig för återvinning. Avfallet som tas emot måste lämpa sig för lagring på en vanlig deponianläggning. Avfallsinnehavaren bör känna till sitt avfalls karaktär. Vid behov görs karakterisering av deponidugligheten. Alla lass måste vara försedda med transportdokument, undertecknade av avfallsproducenten / -innehavaren.

Avfallscentralen är uppbyggd för mottagning, hantering, mellanlagring samt lagring av avfall. Anläggningen är byggd och drivs enligt direktiv och miljölov, för att minimera inverkan på miljön. Avfallscentralen omfattar 7 hektar. Verksamheten övervakas kontinuerligt.

Storkohmo avfallscentral

Adress:

Såkavägen 340, 67100 Karleby

Koordinater:

63.794234, 23.169972

Öppethållningstider:

Måndag – Fredag 8:00 – 17:00

Kontaktperson:

Ulf Grahn

Tfn (06) 781 4540

Epost storkohmo(a)ekorosk.fi

För allt företagsavfall uppbärs avgift.